Skip to content

บุคลากรทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์ การบำบัดรักษาและการบริการ
ของบุคลากรทางการแพทย์

การฟอกไต

ถึงแม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะมีการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาด้วยเครื่องไตเทียม ก็ยังพบว่าโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) ยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกไตอยู่ ซึ่งในทุกวันนี้ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกไตเกือบทั้งหมดเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด ทั้งนี้ เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ สนับสนุนแพทย์โรคไตทั่วโลกในการลดความเสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากอาการหลอดเลือดและหัวใจ

การบำบัดรักษาด้วย HighVolumeHDF รวมถึงการปรับปรุงเยื่อตัวกรองที่มีนวัตกรรม เช่น Helixoneplus และคุณสมบัติในการตรวจโรคที่ทันสมัย เช่น เครื่องตรวจวัดปริมาณเลือดร่วมกับน้ำยาล้างไตที่มีความบริสุทธิ์สูง (ultrapure) จะสามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และช่วยปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาด้วยไตเทียมเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย

[Translate to Thai:] Home therapies

การบำบัดรักษาที่บ้าน

การฟอกไตที่บ้าน - การบำบัดรักษาที่ถูกต้องในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม

ด้วยผลงานของเราในด้านการล้างไตผ่านทางช่องท้องและการฟอกไตที่บ้าน คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลลัพธ์ในการรักษาผู้ป่วยของคุณ อีกทั้งยังตอบสนอง ความต้องการส่วนบุคคลของผู้ป่วยอีกด้วย

การบำบัดรักษาผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน/ ภาวะเฉียบพลัน

CRRT - ตัวเลือกที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ

กระบวนการฟอกไตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งหมดคือการพยายามใช้กรรมวิธีต่างๆเพื่อเลียนแบบการทำงานของไตในภาวะปกติให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดผลที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ซึ่งการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตผ่านทางช่องท้อง เป็นกระบวนการหลักทดแทนไต เพื่อการกำจัดของเสีย  สารพิษ เกลือแร่ และของเหลวส่วนเกินออกจากร่างกาย

การรักษาด้วยการฟอกไตไม่ใช่การแทนที่การทำงานทั้งหมดของไตได้ ซึ่งหมายความว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะต้องรับประทานยาบางชนิดเป็นประจำ ซึ่งรวมถึงการรักษาโดยลดความดันโลหิต การใช้ยาลดระดับฟอสเฟตในเลือด วิตามินและยาที่ช่วยเพิ่มการสร้างเม็ดเลือดแดงเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจาง

เรียนรู้เกี่ยวกับการล้างไตผ่านทางช่องท้อง

การล้างไตทางช่องท้องมีชื่อเรียกเช่นนี้เนื่องจากเป็นการ     กรองเลือดโดยใช้ตัวกรองคือผนังหน้าท้องของผู้ป่วยเอง - ซึ่งมีลักษณะเป็นเยื่อบุผิวคล้ายเยื่อกรองมีการวางตัวอยู่ตลอดแนวโพรงช่องท้อง

ช่องท้องจะกักเก็บน้ำยาฟอกไตและกระบวนการกรองจะเกิดขึ้นทั่วเยื่อบุช่องท้องสารพิษและ ของเหลวส่วนเกินจะผ่านเข้าไปในเยื่อบุช่องท้องในช่วงเวลาที่ทิ้งน้ำยาไว้ในช่องท้อง

ท่อถาวรหรือสายสวนจะถูกสอดใส่เข้าไปในช่องท้อง ซึ่งน้ำยาล้างไตจะถูกเติมเข้าไปใน          โพรงช่องท้องและปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้มีการดูดซับสิ่งสกปรกออกจากเลือดต่อมาน้ำยาจะถูก ระบายออกมาใส่ในถุงและแทนที่ด้วยน้ำยาใหม่

ขั้นตอนการเติมและระบายน้ำยาจะสามารถทำได้ด้วยตนเองในระหว่างวัน หรือทำได้โดยอัตโนมัติในช่วงเวลากลางคืนด้วยเครื่องฟอกแบบอัตโนมัติ ซึ่งผู้ป่วยสามารถเลือกวิธีใดก็ได้ตามที่คุณมีความพร้อมและความมั่นใจในการจัดการในขั้นตอนเหล่านี้

การฟอกไตในเด็ก

ที่ เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ เรามุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการเป็นรายบุคคลในการรักษาเด็กด้วยวิธีการบำบัดรักษาทดแทนไต เนื่องจากเด็กมีช่วงอายุที่แตกต่างกันรวมถึงมีขนาดของ     ร่างกายและพื้นฐานของโรคที่เป็นอยู่เดิม รวมถึงสถานะครอบครัวที่แตกต่างกัน จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับเด็ก

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ มีทางเลือกในด้านผลิตภัณฑ์ฟอกไตอันหลากหลายสำหรับแต่ละสถานการณ์และการบำบัดรักษา ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานคุณภาพสูงสุดในด้าน:

  • การล้างไตทางช่องท้องในระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง
  • การฟอกไตในระยะเรื้อรัง
  • การบาดเจ็บในไตชนิดเฉียบพลัน

เฟรซีเนียส คิตนี่ แคร์

เฟรซีเนียส คิตนี่ แคร์ คือหน่วยบริการในรูปแบบคลินิกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ การบริหารของเราเน้นความมีมาตรฐาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำของธุรกิจการดูแลสุขภาพ โดยดูแลรักษาเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นในทุก ๆ วัน

เรามีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการร่วมมือและทำงานร่วมกับแพทย์ทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งมาตรฐานการดูแลด้านคลินิก ขั้นตอนความปลอดภัย และการวิจัยเชิงคลินิกที่ได้มาตรฐานของเราทำให้แพทย์สามารถมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยของแพทย์เหล่านั้นจะได้รับ ความดูแลและการเอาใจใส่อย่างดี

ด้วยระบบการบริหารจัดการของเรา เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลลัพธ์ในการรักษาทางการแพทย์ของผู้ป่วยในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านคลินิกโดยคำนึงถึงทุกมิติของการดูแลผู้ป่วย

เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านโรคไต

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านโรคไตมาใช้กับซอฟแวร์เพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีที่ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม คุ้มค่ากับราคา โดยนำซอฟแวร์ดังกล่าวมาใช้กับการบำบัดรักษาที่ศูนย์ไตเทียม การบำบัดรักษาแบบฉุกเฉิน หรือการบำบัดรักษาที่บ้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านโรคไต สามารถช่วยในการตัดสินใจและให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์จากข้อมูลการบำบัดรักษาในรูปแบบของการให้บริการที่ครบถ้วน  โดย เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ เป็นผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ การติดตั้งและการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการและทรัพยากรต่าง ๆ

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการสนับสนุนความก้าวหน้าในด้านการศึกษาทางการแพทย์ / วิทยาศาสตร์ของบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาการบัดรักษาที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จึงมีส่วนช่วยเหลือในการปรับปรุงมาตรฐานการดูแลสุขภาพและการดูแลผู้ป่วย

  • การรักษาและบริการ เพื่อสนับสนุนโปรแกรมการบำบัดรักษาของคุณ
  • เลือกการประชุม และการสัมมนาทางวิชาการ
  • สนับสนุนการศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ของบุคลากรทางการแพทย์
  • เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ เวนเจอร์ ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทในระยะเริ่มต้นในภาคส่วนของธุรกิจการดูแลสุขภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวจากเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ โปรดอ่านได้ที่: freseniusmedicalcare.com