Skip to content

เกี่ยวกับเรา

สร้างอนาคตที่มีคุณค่าให้กับผู้ป่วยทั่วโลก
ได้ในทุก ๆ วัน

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังนับล้านๆคนทั่วโลกที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วย     การฟอกไตเป็นประจำ การฟอกไตเป็นขั้นตอนการฟอกเลือดให้สะอาด ซึ่งทดแทนการทำงานของไตในกรณีไตวาย เราให้ความใส่ใจดูแลผู้ป่วย นับแสนรายในเครือข่ายคลินิกฟอกไตทั่วโลกของเรา ซึ่งในขณะเดียวกัน เรายังมีโรงงานผลิตทั่วทุกทวีปและ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการฟอกไตทุกอย่าง เช่น เครื่องไตเทียม น้ำยาล้างไต ตัวกรองเลือด และวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ

ปัจจุบันผู้ป่วยโรคไตสามารถมองไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีซึ่งเป็นนวัตกรรมและแนวคิดในการรักษาของบริษัทเรา ซึ่งเป็นการมอบอนาคตรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น เรานำความต้องการที่เพิ่มขึ้นในวิธีการฟอกไต     สมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อประโยชน์และการทำงานอย่างต่อเนื่องของเราเพื่อเพิ่มการเติบโตของบริษัท เรามุ่งเน้นในการดำเนินกลยุทธ์ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถคงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีของเราร่วมกับพนักงานของเรา รวมไปถึงการที่เรามีผลิตภัณฑ์และบริการในด้านการฟอกไตอย่างครบวงจร

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ในประเทศไทย

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ มุ่งมั่นในการพัฒนาและให้
การสนับสนุนอย่างครบวงจรในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
การบำบัดรักษาและลูกค้าในประเทศไทย

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จำกัด เริ่มต้นดำเนินธุรกิจใน ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ 2538 โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไตเทียมแบบ ครบวงจร ทั้งการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) และการล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal dialysis) ระบบน้ำสำหรับห้องไตเทียม และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการล้างไต เรายึดมั่นที่จะส่งมอบการดูแลรักษาที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยผ่านทางสินค้าที่มีเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ให้บริการทางด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยมีคลินิกไต เทียม 32 แห่ง สำหรับให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังทั่วประเทศ

ค่านิยม จริยธรรม

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จำกัด เป็นผู้นำเสนอทั้งสินค้าและบริการแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังโดยยึดมั่นในคุณค่าหลักขององค์กร คือ คุณภาพของสินค้าและบริการ การรักษาคำมั่นสัญญาที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด โดยตระหนักถึงลูกค้าเป็นสำคัญ

ผู้บริหารในประเทศไทย
นายวิศิษฎ์ อนันต์สกุลวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (ประเทศไทย)

[Translate to Thai:] Responsibility

สร้างอนาคตที่มีคุณค่าให้กับผู้ป่วยทั่วโลก
ได้ในทุก ๆ วัน

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์และ
ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวจากเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ โปรดอ่านได้ที่: freseniusmedicalcare.com